Nhà máy bê tông ly tâm Thủ Đức - Nha Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- XÂY DỰNG MINH ĐỨC

Nhà máy bê tông ly tâm Thủ Đức - Nha Trang 

Khởi nghiệp tại Minh - Hiển vinh tại Đức

ANH CHỊ EM CÔNG NHÂN LUÔN LÀ LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT CỦA NHÀ MÁY

ANH CHỊ EM CÔNG NHÂN LUÔN LÀ LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT CỦA NHÀ MÁY


Nhà ăn tập thể 

Nhà nghỉ cho công nhân ở xa


Nhà xe công nhân viên