Nhà máy bê tông ly tâm Thủ Đức - Nha Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- XÂY DỰNG MINH ĐỨC

Nhà máy bê tông ly tâm Thủ Đức - Nha Trang 

Khởi nghiệp tại Minh - Hiển vinh tại Đức

Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ công nhân viên công ty.

Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ công nhân viên công ty.


Hàng năm, Nhà Máy Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức– Nha Trang thuộc Công ty CP Thương Mại – Dịch Vụ - Xây Dựng Minh Đức thực hiện kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ - bệnh nghề nghiệp cho toàn bộ công nhân viên tại