0911.421.467
"KHỞI NGHIỆP TẠI MINH - HIỂN VINH TẠI ĐỨC" - KINH DOANH: 0911421467  - 0974.063.456 - 0913.951.370
   
Về chúng tôi
up
  • test 1
  • test 2
Read more >>
HIGH QUALITY PRODUCTS SYSTEM
Hotline: 0911.421.467
Hotline: 0911.421.467
Hotline: 0911.421.467
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- XÂY DỰNG MINH ĐỨC
NHÀ MÁY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - NHA TRANG
Địa chỉ: Lô A1, A2,A3 Cụm công nghiệp Đắc Lộc, Vĩnh Phương,Nha Trang, Khánh Hòa.
Hotline: 02583.727.681  |  Kinh doanh: 0911421467  - 0974.063.456 - 0913.951.370
Email: xdminhduc79@gmail.com  |  minhduc.btlt@gmail.com 
consultation registration