0911.421.467
"KHỞI NGHIỆP TẠI MINH - HIỂN VINH TẠI ĐỨC" - HOTLINE : 0911.421.467  - 0974.063.456 - 0913.951.370
   

Gởi yêu cầu theo mẫu sau

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- XÂY DỰNG MINH ĐỨC

NHÀ MÁY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - NHA TRANG

Địa chỉ: Lô A1, A2,A3 Cụm công nghiệp Đắc Lộc, Vĩnh Phương,Nha Trang, Khánh Hòa.

Hotline: 0911.421.467  - 0974.063.456 - 0913.951.370

Email: xdminhduc79@gmail.com  |  minhduc.btlt@gmail.com