0911.421.467
"KHỞI NGHIỆP TẠI MINH - HIỂN VINH TẠI ĐỨC" - HOTLINE : 0911.421.467  - 0974.063.456 - 0913.951.370
   

Cọc ống bê tông ly tâm

Hotline: 0913.951.370
Hotline: 0913.951.370
Hotline: 0913.951.370
Hotline: 0913.951.370
Hotline: 0913.951.370
Cọc ống bê tông ly tâm
Cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực là loại cọc ống sử dụng rất phổ biến trong những năm gần đây, trong các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp tại Việt Nam, có thể thay thế chịu tải cho các loại cọc khác như: Cọc khoan nhồi, cọc vuông bê tông cốt thép...

Sản phẩm khác