0911.421.467
- HOTLINE : 0913.951.370 - 0911.421.467  - 0974.063.456
   

Trung tâm thương mại

metro nha trang
Địa chỉ : Đường Hai Mươi Ba Tháng Mười, Thôn Võ Cạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Dự án khác